Guru dan Tenaga Pendidik

MTS NEGERI 2 PEMALANG

Drs. H. SHOBIRIN, M.Pd

Kepala Madrasah